Strona w trakcie modernizacji. Przepraszamy.

Kościół Nowe Życie w Czechowicach-Dziedzicach
Super, że jesteś z nami!
Nabożeństwa

Czwartek

Godz. 18:30 - 20:00

Nabożeństwo Słowa

Poznajemy Słowo Boże. Prawdy zawarte w Piśmie Świętym. Fascynująca przygoda ze Słowem Bożym.

Niedziela

Godz. 10:00 - 12:00

Nabożeństwo nauczająco-ewangelizacyjne

Wspólne uwielbianie Boga. Słuchanie Słowa Bożego. Modlitwa o różne potrzeby uczestników.

Czwartek

Godz. 18:00 - 18:30

Nabożeństwo modlitewne

Modlimy się o siebie, naszych bliskich, Zbór, miasto i kraj. Oddajemy Bogu chwałę

Słowo od Pastora

„Aż dotąd pomagał nam Pan.”1Sm7,12

W styczniu tego roku nasz Zbór obchodził swoje piętnastolecie istnienia. Dziękujemy Panu Jezusowi Chrystusowi za jego powstanie i troskę o nas przez cały ten czas. Wierzymy, że Ten, który rozpoczął swoje dzieło w Czechowicach-Dziedzicach będzie je kontynuował i chlubnie je dokończy!
Dzięki łasce Bożej Zbór mógł się pomnożyć a także nabyć obiekt na własność, w którym odbywają się nabożeństwa. Jesteśmy wdzięczni Panu za wszystkich indywidualnych ofiarodawców oraz Zbory, które wsparły nas swoimi ofiarami. Ufamy, że Pan wynagrodzi Wam to obficie…

Zdj Pastora
© KZ Czechowice | Created by Joel Tatysiak