Kim Jesteśmy
Kim są Zielonoświątkowcy?
Skąd ta nazwa?
Po pierwsze
Należy zaznaczyć, że Zielonoświątkowcy to chrześcijanie

Jak wiemy, słowo chrześcijanin pochodzi od gr. Christos- Chrystus.

Przez cały rok przebywali razem w zborze / ekklesia – społeczność wywołanych / i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Dz 11,26.

Chrześcijaninem jest więc ten, który jest uczniem Chrystusa, naśladuje Go i podąża za Jego nauką.
Po drugie
To tzw. Ewangeliczni Chrześcijanie, czyli w swej wierze, doktrynie i pobożności, liturgii nawiązują do Pisma Świętego i tylko Pisma Świętego, jako nieomylnego boskiego Słowa przekazanego nam, ludziom

Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Biblia Tysiąclecia wyd. III; 2 list do Tymoteusza 3,14-17.
Po trzecie
To chrześcijanie, którzy swą nazwę zaczerpnęli od Święta Zielonych Świąt, kiedy to Duch Święty zstąpił na apostołów i innych uczniów Pana Jezusa Chrystusa wraz z Marią, Jego matką

Dzieje Apostolskie rozdział 1 wiersze 4-8.14 oraz rozdział 2.

Obecnie szacuje się, że cały Ruch Zielonoświątkowy na świecie liczy ok. 520 mln. chrześcijan. Historyk ruchu zielonoświątkowego Vinson Syna za Polityką nr 21; 26 maja 2007 r.
Zbór Nowe Życie w Czechowicach Dziedzicach
Jesteśmy zborem Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Nasz Kościół należy do grona Kościołów Zielonoświątkowych rozsianych na całym świecie. Obecnie Kościoły Zielonoświątkowe i charyzmatyczne, które w swej doktrynie, jak i w formie pobożności, nawiązują do Zielonoświątkowców liczą ok. 520 mln. chrześcijan.

Opierając się na autorytecie Pisma Świętego i nauce apostolskiej w nim zawartej, w swych przeżyciach nawiązujemy do pierwszych chrześcijan.

Podobnie jak nauczał Pan Jezus Chrystus w swej rozmowie z Nikodem o konieczności nowych, duchowych narodzin i jak zwiastowali apostołowie Pana Jezusa Chrystusa, doświadczamy przemiany naszego życia dzięki mocy Jego Słowa , jak i mocy ożywiającego Ducha Świętego.

Ta zmiana następuje, gdy człowiek przychodzi w prostej modlitwie do Pana Jezusa Chrystusa, świadomy grzechu w swoim życiu i potrzeby takiej zmiany, aby Jemu się podobać.

Stąd też nazwa naszego Zboru “NOWE ŻYCIE“. W ten sposób nie tylko wyznajemy to, co nasz Pan nauczał w swej Ewangelii, ale dajemy świadectwo realności przeżycia przez człowieka zupełnej przemiany, odrodzenia do społeczności i relacji z Żywym Bogiem. Doświadczenia przebaczenia ze strony Boga, pojednania z Nim i przekonania o Jego miłości względem nas, ludzi.

Radujemy się Bożą obecnością na naszych nabożeństwach i działaniem Jego, Świętego Ducha. Wielu z nas doświadczyło chrztu w Duchu Świętym ze znakiem nowych języków, co wyrażone jest w Nowym Testamencie słowem “glosolalia”, czyli mówienie językami tak jak Duch Święty inspiruje. Na naszych nabożeństwach przeżywamy także inne z darów Ducha Świętego.

Zgodnie z nauczaniem Pisma Świętego modlimy się o zbawienie ludzi, uwolnienie z nałogów i presji demonicznych oraz uzdrowienie chorych.

Możemy nieraz oglądać, jak Bóg w cudowny sposób odpowiada na te proste, z głębi serca płynące modlitwy.

“Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego” Ew. Jana 3, 3

Wierzymy, że każdy człowiek bez względu na narodowość, rasę, wiek i wykształcenie jest wezwany przez Boga do pojednania z Nim przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i może doświadczyć nowego życia, które jest darem Bożym dla pokutującego człowieka.
Pastor Andrzej Luber
© KZ Czechowice | Created by Joel Tatysiak